Bakım Hizmetleri
Yılda dört kere, 3 ay ara ile GES sahanızı ziyaret ediyoruz. Sahanızı ziyaretimizde bakım kapsamı şu şekilde gerçekleşmektedir. Termografik ölçümler, mekanik kontroller, elektriksel alt yapı kontrolleri, PV panel ve saha genel temizliğini, performans analizleri ve raporlama ile Sahibi olduğunuz GES sahanız hakkında geniş bilgiler edinmenizi sağlıyoruz.

 

   TERMOGRAFİK ÖLÇÜM

Termografik ölçüm yüksek çözünürlüklü termal kameralar ile yapılmaktadır, termal kamera uygulaması çıplak gözle tespit edilemeyen, ancak ciddi sonuçlara yol açabilen problemlerin net olarak görülmesini sağlayarak, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir.

GES sahanızda bulunan tüm PV paneller tek tek Termografik testten geçirilerek varsa hata, kusur, arıza, hot spot noktalar, mikro çatlaklar, problemli hücre, sorunlu Junction Box, arızalı diyot gibi tüm detaylar tespit edilir ve sınıflandırılırlar. İstatistiksel raporlar halene getirilir. Çözümleme ve onarım işlemleri gerçekleştirilir, eğer sistem garanti altında ise gerekli görüşmeler üretici firmalara bildirilir ve değişimleri için tüm girişimler başlatılır.

Tabi ki geriye kalan tüm elektriksel alt yapı; Invertörler, PV paneller, MCB, RCD, Kablolar, konnektörler ve Elektrik panoları da Termografik testten geçirilmektedir.

 

MEKANİK MONTAJ KONTROL

Mekanik Montaj kontrolleri GES sahanız için hayati önem taşıyan bir yapıdadır. Rüzgâr, Güneş, Yağmur, Nem, Sıcaklık değişimleri, Kar vb. kısacası birçok dünyamızda gerçekleşen doğa olaylarından birebir etkilenmektedir.

Buna istinaden her bir cıvata tek tek tork anahtarları ile kontrol kontrol edilir ve tamda gereken sıkılıkta olması sağlanır.

Tüm metal aksam dış çevre koşullarından etkilenip etkilenmediği incelenip korozyonel bir hareket olup olmadığı kontrol edilir.

 

 

   

ELEKTRİKSEL KONTROL

Sahadaki tüm Invertörler, Paneller, junction box, diyotlar, DC kablolar, AC Kablolar, konnektörler, RCD'ler, MCB'ler, MCCB'ler, Parafudr'lar, yani kısacası Tüm Elektriksel alt yapı DC, AC, Zayıf akım ve var ise OG altyapısı kontrol edilmektedir.

Aynı zamanda haberleşme alt yapısındaki tüm zayıf akım kabloları, Haberleşme kitleri, internet bağlantı yapısı, AP ve Switch'ler tek tek kontrol edilmektedir.

Internet DC girişleri, MPPT ve Strig'lerin ölçümleri yapılarak gerekli tüm veriler kaydedilmektedir, diğer yandan AC çıkışlar, panolar, sigortlar, kaçak akım röleleri, parafudr'ların kontrolleri yapılarak veriler kaydedilmektedir.  

 

GES SAHA TEMİZLİĞİ

GES saha temizliği en önemli detaylardan biridir, Eğer teknik, bilgi ve tecrübeli kişiler tarafından yapılmaz ise faydadan çok zararı dokunabilir.

GES saha temizliğinde neler yapılmaktadır?

Invertör üzerinde buluna soğutucuların filtre temizliği, PV Panellerin yıkanması ve kurutulması, kablo kanal ve geçiş güzergahlarının temizlenmesi, saha otlardan arındırılması, rögarların temizlenmesi gibi bir çok konuda sistem baştan aşağıya temizlenerek ilk kurulum günlerindeki gibi tertemiz olması sağlanmaktadır.

Tabi ki önemli olan sahanın hem dış tehditlerden yani yapılan çevre temizliği ve otlardan arındırarak yangın riskini ortadan kaldırmak, PV panellerin düzenli yıkanarak sahanın tam performanslı çalışmasını sağlayarak gelir kayıplarını engellemek, tüm elektronik cihazların temizliği ile ömrünü uzatmak ve dahası karşılaşılacak sorunların önceden bertaraf edilerek uzun ömürlü ve sorunsuz çalışan sahalar elde etmektir.

   

 

Tüm bu işlemler GES sahanızda oluşabilecek tüm arıza ve problemlerin önceden tespiti ile ileride daha büyük sorunlar ile karşılaşmanızı ortadan kaldırdığı gibi, GES sisteminizin tam performans ile çalışmasını da sağlayarak sizleri gelir kaybından kurtarmaktadır.

Kısacası; GES sahanız hakkında çok detaylı bilgi sahibi olmanız sağlanır.