Mevzuat
1. Adım

Başvuru

Çağrı Mektubu için Başvuru ve Onayı
2. Adım

Projelendirme

Elektrik ve Statik Projelerinin Yapılması
3. Adım

Sözleşme

EPC Sözleşmesinin Firmamız ile İşveren arasında yapılması
4. Adım

Resmi Makam Onayları

Belediye, İl Özel İdare, Kaymakamlık gibi Kamu kurum ve kuruluşlarından uygunluk belgesinin alınması
5. Adım

TEDAŞ - Proje Onay

Yapılan projelerin TEDAŞ Tarafından onaylanması
6. Adım

Bağlantı Sözleşmesi

Bölgenizdeki Dağıtım Şirketi ile bağlantı sözleşmesinin yapılması
7. Adım

Malzeme Tedarik ve Sevkiyat

Gerekli tüm malzemenin satınalma sürecinin tamamlanması ve Tüm malzemenin sahaya sevkiyatı
8. Adım

Kurulum

Konstrüksiyon kurulumu ve ardından Elektriksel kurulumun yapılması
9. Adım

Ön Kabul

Dağıtım Şirketi tarafından ön kabulünün yapılması
10. Adım

Geçici Kabul

TEDAŞ Tarafından GES sahasının geçici kabulünün yapılması
11. Adım

Sistem Kullanım Anlaşması

Dağıtım Şirketi ile sistem kullanım anlaşmasının yapılması
12. Adım

GES'in Teslimi

GES Sahasının İşverene Teslimi, GES işletme ve Bakım işlemlerinin başlatılması

Detaylı Kurulum, Başvuru ve Onay Süreci