Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Lisanslı veya Lisanssız, OnGrid veya OffGrid tüm güneş enerji santralinin kurulmasında en önemli süreç projelendirme ve mühendislik sürecidir. Proje uygulamasının başarılı olması için en nitelikli çalışmanın bu aşamada yapılması, devamında projelerin uzun yıllar sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için temeli oluşturmaktadır. Projelendirmenin iyi yapılması, altındaki mühendislik hesaplarının doğru ve gerçekçi olması santralin ekonomik ömrünü uzatmaktadır.

Tüm projeleri müşterilerimizin talepleri doğrultusunda müşterimiz ile birlikte hareket ederek bölge, mekan, yapı ve amaç gibi kendine özgü durumları detaylı şekilde uzman ekiplerimiz ile inceleyerek değerlendiriyoruz. Dünyaca kabul görmüş kendimize ait lisanslı programlar ile de simüle ederek son derece başarılı ve en ekonomik tasarımları ortaya koyarak yenilenebilir enerji alanında proje ve mühendsilik alanında ciddi farkındalık yaratarak siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Yenilenebilir Enerji Başvurusu esnasında verilen hizmetlerimiz :

 • Uygun arazilerin müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru şekilde temin edilmesi için danışmanlık,
 • Projenin büyüklüğü ne olursa olsun Tüm abonelik, yeni abonelik, sözleşme değişikliği ve projelerin hazırlanması,
 • Tek hat şemalarının hazırlanması,
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması,

Uygun bulunan başvurularımız için projelerin saha uygulaması öncesinde başlıca verilen hizmetler :

 • Tesisin planlandığı sahanın simülasyonunun en az iki program vasıtası ile analiz edilmesi,
 • Kullanılacak ürünlerin sahanın coğrafi özellikleri, müşteri ihtiyaçları, ekonomiklik ömür ve maliyet temelinde değerlendirilerek seçilmesi,
 • Ürünlerin sahada kullanımına yönelik uygulama (entegrasyon) projelerinin hazırlanması,
 • Ara bağlantı ekipmanları, şebeke bağlantı sistemlerin (Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim) dizayn edilmesi,
 • Sahada en uygun ışınımın yakalanabilmesi için gerekli inşaat ve mekanik projelerin hazırlanması, gerekli ise saha saha teslanma projelerinin dizayn edilmesi,
 • Kullanılacak olan panel konstrüksiyonlarının üç boyutlu olarak projelendirilip sahaya belirlenen eğim ile uygulanarak gölgelenme analizlerinin profesyonel programlar ile simüle edilmesi,
 • Topraklama, yıldırımdan korunma, kablo güzergahı, rogarlar vb konuların en düşük maliyeti oluşturacak şekilde dizayn edilmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve yatırım hedeflerini karşılayan projelerin ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak proje dosyalarının oluşturulması, TEDAŞ’a sunulması ve onay işlemlerinin takip edilmesi.

TEDAŞ onayı alınan projelerimiz için verilen hizmetler :

 • İlgili Belediyeler, kaymakamlık ve valilikler ile görüşüp imar projelerinin hazırlanması,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED raporunun alınması,
 • Zaman planına göre malzeme tedariklerinin planlanması
 • Teşvik, muafiyet, kredi vb konularda gerekli çalışmaların teknik olarak takip edilmesi,
 • Sahanın kurulumu ve devreye alınması
 • Koruyucu ve önleyici bakım planlarının oluşturulması ve işletme.